Activiteiten in de wijk voor tieners

Het tienerwerk organiseert activiteiten in de wijk voor en met tieners. Zij werken samen met de basis en middelbare scholen in Houten. Gedurende de week vinden er verschillende activiteiten plaats waar tieners elkaar kunnen ontmoeten. Ook maatschappelijke thema’s worden aangesneden, zoals aandacht voor vrijheid tijdens het ‘4/5 mei project’ en in de schoolvakanties worden er verschillende uitstapjes georganiseerd. Bij het tienerwerk kunnen tieners in een veilige omgeving positieve ervaringen opdoen, iedereen mag er zijn.

Jongeren op straat
Het ambulant jongerenwerk van ′van Houten&co′ legt contact met jongeren die in hun vrije tijd graag met vrienden op straat ‘hangen’. Soms wordt de aanwezigheid van jongeren op straat ervaren als overlast. Het jongerenwerk brengt de jongeren en buurtbewoners graag samen en zoekt met hen naar een zo goed mogelijke oplossing voor zowel de jongeren als de bewoners.

Als het even niet zo goed gaat
Doordat de jongerenwerkers zich op de plekken begeven waar jongeren zijn (bij scholen, sportclubs, op straat etc.), zijn zij een bekend gezicht voor veel jongeren en kennen zij veel jongeren. Daardoor kunnen zij snel en gemakkelijk die ondersteuning bieden die nodig is als het even wat minder gaat. Wanneer er meer nodig is, weet de jongerenwerker bij wie er hulp gezocht kan worden. Omdat het jongerenwerk is aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en nauw samenwerkt met het Sociaal Team Houten, is er veel kennis dichtbij en kan er snel worden ingespeeld op de situatie.

Jongerencentrum Enter
Het stedelijk jongerenwerk is er voor jongeren in de leeftijd van 15-23 jaar. Jongerencentrum Enter is de thuisbasis waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en hun talenten ontwikkelen. Er is een bandruimte, een computerruimte en een podium. Daarnaast kunnen ze zelf eens iets organiseren, een workshop geven aan andere jongeren etc. Bij Enter kan bijna alles en er zijn wekelijkse activiteiten zoals de caféavonden op donderdag -en vrijdagavond. Op woensdagavond is er ‘Willem’s Eetcafé’, waarbij jongeren voor maar één euro een gezonde maaltijd mee kunnen eten. De openingstijden van Enter zijn: woensdag 12.30-22.00 uur, donderdag 15.00-23.00 uur en vrijdag 15.00-0.00 uur.

Meer informatie
www.vanhoutenenco.nl/jong-in-houten (ook voor ouders)
of kijk op onze Facebookpagina ‘Jong in Houten’.

Van Houten&Co
Onderdoor 160
3995 DX Houten
030 700 15 00
info@vanhoutenenco.nl
www.vanhoutenenco.nl

Ga naar vorige edities